راهکار Tikz برای حرفه‌ای‌ها!

نمایش تعداد نقاط تلاقی وترهای حاصل شده از نقاط دلخواه روی دایره با استفاده از پکیج tikz

 

اغلب محققین ایده یا طرح خود را با استفاده از نرم‌افزارهای گرافیکی چون  Adobe Photoshop، Adobe Illustrator ، Visio، CorelDraw و نرم‌افزارهای متن‌بازی چون Inkscape در مقالات و پژوهش‌های خود به نمایش می‌گذارند. فارغ از محتوای علمی، خروجی‌های گرافیکی با کیفیت و دقت بیشتر به خوانایی کار محقق می‌افزاید. در این پست قصد داریم به یکی از پکیج‌های تولید خروجی‌های گرافیکی علمی (مبتنی بر زبان لاتک latex) تحت عنوان Tikz بپردازیم. تمامی المان‌ها در این پکیج قابل برنامه‌نویسی بوده و به دلیل بهره‌گیری از فناوری rendering پیشرفته، خروجی‌ها از کیفیت و دقت بسیار بالایی برخوردار هستند.

در صورتی که پیکیج لاتک را بر روی سیستم خود ندارید، پیشنهاد می‌شود نسخه ابری overleaf را آزمایش نمایید. پس از ایجاد یک پروژه کافی است عبارت {usepackage{tikz\ را در ابتدای پروژه فراخوانی نمایید.

خروجی‌های گرافیکی به طور معمول دو دسته هستند: گرافیک برداری vector graphics و گرافیک نقطه‌ای raster graphics. گرافیک برداری مقیاس پذیر scalable بوده و با بزرگنمایی کیفیت خروجی ثابت می‌ماند چرا که سلسله‌ای از دستورات و عبارات ریاضی خطوط و اشکال هندسی را در فضای دوبعدی و سه‌بعدی ترسیم می‌کنند. برعکس، در گرافیک نقطه‌ای مجموعه‌ی اشکال به نقاط پیکسلی تفسیر شده و با بزرگنمایی کیفیت خروجی گرافیکی کمتر خواهد شد. نرم‌افزارها و پکیج‌هایی چون Adobe Illustrator، CorelDraw، Microsoft Visio، Inkscape و بالتبع Tikz قابلیت تولید خروجی‌های گرافیکی برداری را دارند. فرمت‌های تصویری چون pdf، eps، svg خواص گرافیک برداری را حفظ می‌کنند. اغلب مجلات پژوهشی معتبر از این سه خروجی جهت تایپوگرافی مقالات پشتیبانی می‌کنند.

 

تصویر سمت راست (گرافیک نقطه‌ای) – تصویر سمت چپ (گرافیک برداری)

 

پکیج Tikz تنها یک مولد گرافیکی نیست بلکه جهت تولید خروجی می‌توان محاسبات ریاضی را هم در محیط لاتک به لطف این پکیج انجام داد.

به عنوان مثال در کد زیر از دستورات sin و x^2 جهت تولید نمودار سینوسی و تابع درجه دو استفاده شده است.

 

 

\documentclass[border=5pt]{standalone}
\usepackage{tikz}
\begin{document}
\begin{tikzpicture}
\begin{scope}
\draw[very thin,color=gray] (-4.1,-4.1) grid (4.1,4.1);
\draw[->] (-4.2,0) -- (4.2,0) node[right] {$x$};
\draw[->] (0,-4.2) -- (0,4.2) node[above] {$f(x)$};
\draw[ultra thick,purple,domain=-3:3,smooth]
plot (\x,{3*(sin(\x r))}) node [right] { };
\draw[ultra thick,brown,domain=-3:3,smooth]
plot (\x,{.5*(\x)^2});
\end{scope}
\end{tikzpicture}
\end{document}

 

برخی از خروجی‌های گرفیکی به صورت موردی به همراه فایل پروژه در ادامه نمایش داده شده است.

 

پوسته محدب و عدد صحیح
[pdf-embedder url=”https://ortimes.ir/wp-content/uploads/2019/07/IntegerHull_tikz.pdf”] سورس کد
فضای شدنی برنامه ریزی خطی
[pdf-embedder url=”https://ortimes.ir/wp-content/uploads/2019/07/LinearInequalityRegion_tikz.pdf”] سورس کد
انحراف معیار توزیع نرمال
[pdf-embedder url=”https://ortimes.ir/wp-content/uploads/2019/07/NormalDistStdDev.pdf”] سورس کد
توزیع نرمال دو متغیره
[pdf-embedder url=”https://ortimes.ir/wp-content/uploads/2019/07/BiVariateNormalDist_tikz.pdf”] سورس کد
توزیع تجمعی گاما
[pdf-embedder url=”https://ortimes.ir/wp-content/uploads/2019/07/GammaDistCumulative_tikz.pdf”] سورس کد
گانت چارت زمان‌بندی ماشین‌های موازی
[pdf-embedder url=”https://ortimes.ir/wp-content/uploads/2019/07/SchedulingParallel_tikz.pdf”] سورس کد
گانت چارت با در نظر گرفتن تقدم و تاخرها
[pdf-embedder url=”https://ortimes.ir/wp-content/uploads/2019/07/GanttChart_tikz.pdf”] سورس کد
ساختار شکست کار
[pdf-embedder url=”https://ortimes.ir/wp-content/uploads/2019/07/WorkBreakdown_tikz.pdf”] سورس کد
درخت شاخه و کران
[pdf-embedder url=”https://ortimes.ir/wp-content/uploads/2019/07/BranchAndBoundTree_tikz.pdf”] سورس کد
فلوچارت
[pdf-embedder url=”https://ortimes.ir/wp-content/uploads/2019/07/Fowchart_tikz.pdf”] سورس کد
درخت بازی تصمیمات بازیکنان
[pdf-embedder url=”https://ortimes.ir/wp-content/uploads/2019/07/Game_tikz.pdf”] سورس کد
درخت تولید سناریو کمی
[pdf-embedder url=”https://ortimes.ir/wp-content/uploads/2019/07/ScenarioTreeQuantitative_tikz.pdf”] سورس کد
درخت تولید سناریو کیفی
[pdf-embedder url=”https://ortimes.ir/wp-content/uploads/2019/07/ScenarioTreeQualitative_tikz.pdf”] سورس کد
نمودار ون
[pdf-embedder url=”https://ortimes.ir/wp-content/uploads/2019/07/VennDiagram_tikz.pdf”] سورس کد
نمودار اکوسیستم
[pdf-embedder url=”https://ortimes.ir/wp-content/uploads/2019/07/Mindmap_tikz.pdf”] سورس کد

 

شما می‌توانید با خرید این محصول (کل پروژه‌ها در یک فایل زیپ)، از این سایت و توسعه دهنده کد حمایت کنید. تمامی فایل‌ها تست شده و بدون خطا هستند.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments