فراخوانی داده از فایل اکسل در تکرارهای مختلف در CPLEX

تا حالا شده که یک مساله را با داده‌های مختلف در چندین تکرار حل کنید؟ این بسته به شما کمک میکنه تا در نرم افزار cplex یک کد را چندین بار حل کنید.

 

دیدگاه بگذارید